ŽIHOBECKÉ OZVĚNY | 9. listopad 2010
Pohledy do historie

Pět zlatých makovic znovu zazáří nad Žihobcemi
Pošumavská obec Žihobce, v písemných pramenech poprvé uvedena již v roce 1045, utkví v paměti návštěvníků především dvěma dominantami: zámkem v převážně raně barokním slohu a novorománským kostelem s vysokou a štíhlou věží, jež se malebně zvedá nad střechami domů. V typicky kopcovité krajině Šumavy s lesy, pastvinami, políčky a loukami pět zlatých makovic obou památek září do dálky.

Pokud jde o kostel, na místě původního gotického kostelíka svatého Martina byl po jeho zchátrání a zboření vystavěn dnešní kostel Proměnění Páně, a to v letech 1872 až 1876. Architektonicky jej navrhl táborský inženýr Jürges, stavebně provedli volyňští stavitelé Turek a Boháč. V roce 2010 byly vnější plášť a vnitřek kostela ¨ s ojedinělými novorománskými freskami, na kterých pracoval čas a nepřízeň počasí, citlivě zrestaurovány a v rámci revitalizace kostela byly provedeny i drobné vnitřní úpravy, zvyšující pohodlí věřících a návštěvníků této sakrální památky.

Znovuotevření kostela Proměnění Páně, stanovené na 20. listopad 2010, je vhodnou příležitostí k připomenutí jeho historie, nedílně spjaté s dějinami obce. Výstava, uspořádaná v nedaleké galerii Netopýr a nazvaná Žihobecký kostel v proměnách času, si přeje kromě připomenutí minulosti kostela zpřístupnit i to, co bylo dosud očím jeho návštěvníků skryto. Kromě úryvků ze záznamů farní kroniky tu budou vystaveny obrazy a různé liturgické předměty – misál, kancionály, antipendia, baldachýn, prapor z procesí a další.

Výstava v žihobecké galerii Netopýr bude slavnostně otevřena již 9. října 2010 ve 14 hodin. Provede návštěvníky symbolicky časem, který uplynul od založení kostela do dnešní doby, Možná však připomene i těm, kdo v obci žijí či ji a její okolí dobře znají, že mnohé, právě pro svou každodenní blízkost, bývá zrakům skryto. Žihobecký kostel, tato vznosná a majestátní stavba, působivě zasazená do šumavského krajinného prostředí, si v právě probíhajícím roce 2010 soustředěný pohled všech plně zaslouží. Prohlídka kostela spojená s návštěvou galerijní výstavy je pak jedinečnou možností poznat dochované historické prameny a hmotné památky, vztahující se k této skvostné církevní stavbě.

Výstava Žihobecký kostel v proměnách času v galerii Netopýr bude otevřena každý den kromě pondělí, od 9 hodin do 17 hodin. Potrvá od 10. října 2010 do 15. června 2011.

PhDr. Lenka Froulíková

Fotografie: Pavel Pelikán