SEN NIC NEVÁŽÍ | 7. červenec 2012
Karel Zeman - rytec, grafik a medailér v žihobecké galerii Netopýr

Léto bývá dobou cestování, mnozí z nás posílají svým blízkým pozdravy z českých zemí i exotické ciziny. K pečlivě vybírané pohlednici patří krásná známka. Se známkami Karla Zemana, člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Asociace umělců medailérů, se můžeme setkat nejen v České republice, ale i ve Francii, Belgii a Lucembursku.

V rozmanité tvorbě Karla Zemana najdeme kromě známek knižní ilustrace, ex libris, novoročenky, medaile, ale i perokresby, keramický reliéf či monumentální dřevořezbu. Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a studijním pobytu v Mohuči se v jeho výtvarné práci ustálily především dvě linie - grafická a medailérská. Jako grafik věnuje Karel Zeman hluboký zájem mědirytině - královně grafických technik, nesnadné a mimořádně pracné, jejíž výtvarný efekt je ovšem úžasný. Jeho ilustrace vytvořené touto technikou zdobí například Lidové kroniky o bitvě u Slavkova 1805, spis Pavla Stránského O státě českém nebo verše Jaroslava Seiferta. Neméně známé jsou pak umělcovy ražené a lité medaile, zpodobňující třeba metropolitu Metoděje, Sv. Anežku Českou nebo Sv. Sarkandera.

V díle Karla Zemana se setkáváme s neobvyklými pohledy na architekturu, se starožitnými předměty a tajemnými úkazy, s náměty historickými, s přírodními motivy rostlin a zvířat. Vyzařuje z nich básnivá fantazie a kouzlo snů, jež se prolínají s realitou. V letních měsících, od 7. července do 30. září 2012, budou mít návštěvníci galerie Netopýr v Žihobcích možnost obdivovat tvorbu tohoto umělce, jež je odrazem vyhraněného intelektu i emocionality. Dílo Karla Zemana směřuje ke kráse až renesančně čisté, jež jakoby se vznášela nad dnešní uspěchanou dobou.

PhDr. Lenka Froulíková