Když linka kraluje a barva září !

Stejný čas, stejné místo. A jako obvykle zahrádka zalitá sluncem. První sobotu v červenci už po patnáct let zahajuje v Žihobcích galerie Netopýr manželů Froulíkových novou sezónu. Ta letošní patří výtvarníkovi s velmi širokým záběrem – malíři, grafikovi, ilustrátorovi, sochaři a v neposlední řadě pedagogovi Borisi Jirků.

Absolvent pražské AVU, profesor i rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Boris Jirků, patří mezi naše nejvýznamnější současné umělce. Jeho tvorba je obsáhlá šíří záběru a zcela jistě nepřehlédnutelná. Profesor Jirků akcentuje kresbu a barvu. Proto také výstava v žihobeckém Netopýru nese název Když linka kraluje a barva září! A barva tu opravdu září. Jak ve své úvodní řeči zdůraznil kurátor výstavy Karel Žižkovský, Boris Jirků klade velký důraz na kresbu a vede k tomu i své studenty, dříve ty pražské, dnes i ty plzeňské. „Kdo neumí kreslit, nemůže dělat umění,“ zní jeho krédo. A v době, kdy se – podle Karla Žižkovského „hnus povyšuje na krásu a krása se ztrácí“ – to platí dvojnásob. Na dílech Borise Jirků je zřejmé, že figurální kresba, kterou vyučuje, je královnou jeho tvořivého procesu. Přesto říká, že ne každá povedená kresba je umění. Chce to víc – invenci, výjimečný pocit i zachycení vzácného okamžiku. A barvu. Jasnou, výraznou.

Vraťme se ještě k vernisáži. Záměrem vzniku galerie Netopýr v Žihobcích byla snaha přiblížit umění lidem mimo kulturní centra. Při pohledu na stále rostoucí počet účastníků vernisáže je zřejmé, že se povedl i krok opačný. Ukazuje lidem z měst krásy Šumavy, klid venkova.

Snad ještě zbývá dodat, že jako každoročně vernisáž obohatila i hudební část, letos díla starých mistrů v podání Hany Bartošové a člena symfonického orchestru Českého rozhlasu Vlastimila Zemana. Hana Bartošová, naše přední varhanice a aktivní propagátorka české hudby u nás i ve světě, právě na vernisáži dala ochutnat malý bonbónek z toho, co poté předvedla na svém samostatném koncertě v kostele Proměnění Páně v Žihobcích. Vystoupení s názvem Putování s varhanami ze starého kontinentu do zámoří patřilo ten večer k nezapomenutelným zážitkům.

Vyplatí se dodržovat tradice. Příští rok tedy zase na stejném místě a ve stejném čase! Žihobce, první sobota v červenci, 16. hodina.

Věra Mundlová