Příroda a kultura spojují

 

Vesnička Žihobce, kterou naleznete v prostředí půvabného Pošumaví, nabídne jako každoročně první prázdninovou sobotu těm, kteří se těší nejen z malebné krajiny, ale i z výtvarného umění a hudby, několik důležitých kulturních událostí.

V galerii Netopýr bude vernisáží zahájena výstava Když linka kraluje a barva září! akademického malíře Borise Jirků. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění, dříve profesor a rektor UMPRUM, který nyní vyučuje výtvarný obor na univerzitě v Plzni, patří mezi naše nejvýznamnější současné umělce. Šíře jeho tvorby je obdivuhodná : zabývá se malbou, kresbou, grafikou, knižní ilustrací a sochařskou tvorbou. Většina jeho obrazů a grafik má figurativní charakter a charakterizuje je výrazná barevnost spolu s dynamickou perspektivou. Boris Jirků ilustroval mnoho děl světových autorů a za své originální ilustrace několikrát získal cenu Nejkrásnější kniha roku. Jeho tvorba s rysy expresivity, pitoresknosti a často i absurdnosti je zastoupena v muzeích, galeriích a sbírkách po celém světě.

S koncertní umělkyní Hanou Bartošovou nás čeká Putování s varhanami ze starého kontinentu do zámoří. Hana Bartošová patří k předním varhaníkům a aktivním propagátorům české hudby. Těžištěm jejího repertoáru jsou skladby od baroka až po současnost, řadu soudobých děl provedla ve světové premiéře. Se zájmem koncertuje na historických nástrojích. Účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, v Rusku a v USA. Hana Bartošová spolupracuje s řadou sólistů a hudebních ansámblů, v současnosti je uměleckou ředitelkou a dramaturgyní Brněnského varhanního festivalu. V neorománském kostele Proměnění Páně zazní díla J. S. Bacha, M. Rossiho, W. A. Mozarta, J. K. Vaňhala, Z. Pololáníka, Jana z Lublina, G. Younga a dalších.

Slovo Kořeny v sobě skrývá mnoho významů. Jeden z nich, vzájemné propojení, je možným symbolem pro pětici fotografek, které se představí na stejnojmenné výstavě v žihobeckém Finském kulturním centru Stella Polaris: Michaela Brachtlová, Jolana Havelková, Phila Primus, Telona (Leona Bažant Telínová) a Sonja Vectomov. I ony mají totiž různé kořeny ve svých zemích, rodinách, kulturách. Kolekce jejich fotografií, shromážděných pod dohledem česko-finského akademického malíře Petra Řehoře, kurátora výstavy, ukazuje přírodu, která nás stvořila, v různých podobách, s její jednotou, rozličností, krásou i sílou.

Hledejme proto i my v prostředí půvabné pošumavské krajiny, při shlédnutí a poslechu děl, která jsou výsledkem nezaměnitelné tvůrčí práce výtvarníků, hudebníků a interpretů, pouze to, co máme společné a co nás spojuje.

PhDr. Lenka Froulíková

Když linka kraluje a barva září!

Vernisáž výstavy obrazů, grafik a knižních ilustrací Borise Jirků

S hudebním vystoupením Hany Bartošové a houslisty Vlastimila Zemana

Žihobce, galerie Netopýr, 3. července 2021 v 16 hodin

 

Kořeny

Vernisáž výstavy fotografií Michaely Brachtlové, Jolany Havelkové, Phily Primus, Telony (Leony Bažant Telínové) a Sonji Vectomov

Žihobce, Finské kulturní centrum Stella Polaris, 3. července 2021 v 17 hodin

 

Putování s varhanami ze starého kontinentu do zámoří

Koncert Hany Bartošové

Žihobce, kostel Proměnění Páně, 3. července 2021 v 18 hodin