CESTY ANDĚLŮ | 3. červenec 2010
Sochy, plastiky a obrazy Petra Fidricha

Jsou klasické výstavní síně o čtyřech stěnách s na nich vystavenými artefakty a jsou galerie, které chtějí vytvářet prostor pro fantazii a imaginaci, a interiér jim k tomu často nestačí. Malá šumavská galerie Netopýr je z rodu těch druhých. Třistaleté stavení v sousedství barokního zámečku s velkým parkem, nabízející malebné výhledy na blízké vrcholky Šumavy, využívá letos k představení díla sochaře Petra Fidricha nejen klenutou výstavní místnost, ale i celý prostor dvora a zahrady.

Mnohoznačné sochy a plastiky Petra Fidricha, absolventa kamenosochařského oboru na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze, který svůj život spojil s jižními Čechami, si svobodu prostoru plně zaslouží. Ne tak kvůli svým rozměrům, jako kvůli své vnitřní dynamice a poselství, jež přinášejí. Artefakty Petra Fidricha jsou nejednoznačné, tajemné. Jejich zpravidla hladký, oblý povrch uspokojuje na první pohled svou čistou krásou, každé další přiblížení však vyvolává touhu uchopit smysl, podstatu sdělení díla. Sochy a plastiky přitahují svou hloubkou, lákají k reflexi, k odhalení myšlenky, jež stála na počátku jejich zrodu. V tomto smyslu je tvorba Petra Fidricha nesmírně komunikativní, ať už jde o jeho « hlavy » – Hlava – korunka, Hlava – kalich, Hlava – elektron, nebo o témata spojená s erotikou, ženstvím a mateřstvím – Princezna, Madona z Vydry, Portrét matky nebo Rodina – oběť.

Práce s různorodým materiálem poukazuje na umělcovu zručnost : kámen, keramika, dřevo, kov jsou s citem uchopeny buď samy o sobě, nebo ve vzájemné, mnohdy překvapivé kombinaci. I povrch objektu překvapuje různorodostí zpracování. Objekty Petra Fidricha vyzařují vitalitu a smyslovost, jejich přesah je však spíše duchovní. Socha Anděla přes svou hmotnost a temné barvy dojme svou vnitřní něžností a laskavostí.

"Jsem věčný cizinec, stále odcházející a vracející se," říká o své tvorbě sám umělec. "Zajímá mě to, co teprve vznikne, ne to, co jsem dokončil. Andělské cesty jsou ty, které mě vedou ve smyslu tvarovém i duchovním..."

Výstava soch, plastik a obrazů Petra Fidricha v Galerii Netopýr v Žihobcích potrvá od 3. července do 30. září 2010.

PhDr. Lenka Froulíková

Fotografie : Lucie Frantová (Zlatý anděl) a Michal M. Selinger