BARVY HUDBY | 2. červenec 2011
Výstava olejomaleb Jindřicha Bílka

Současný klatovský malíř Jindřich Bílek, člen Unie výtvarných umělců, je nejen autorem obrazů , ale i profesorem hry na violoncello na ZUŠ v Klatovech. Však také hudba je v jeho malířské tvorbě výrazně reflektována.

Jindřich Bílek vyrůstal v prostředí ovlivněném výtvarným uměním, už jeho otec byl malířem. Nejprve však u něj dostala přednost klasická hudba a autor vystudoval obor violoncello na pražské konzervatoři. Teprve později začal rozvíjet i svůj malířský talent a absolvoval studium výtvarného oboru na plzeňské Pedagogické fakultě.

Velkoformátové obrazy Jindřicha Bílka upoutají okamžitou pozornost svou expresívní vizuální stránkou, lehce abstraktním rukopisem a sytými barvami. Malíř jako by se rozhodl potlačit v pozorované realitě vše, co se mu jeví nadbytečné, a rozhodl se odkrýt a ukázat především vztah jedince a světa, který jej obklopuje. Vcelku všední realita ustupuje do pozadí a před okouzlenýma očima se objevuje to skryté pod povrchem, nad čím se raduje sama duše: například takové obrazy, jako Jazz v kavárně, Na dvorku, V hudební škole, Kolotoč nebo Divadelní scéna.

V koncentrované a reflexívní malbě Jindřicha Bílka hraje důležitou roli velkorysá kompozice, kde ústřední motiv vystupuje z barevně téměř potlačeného pozadí a svými dynamickými tahy a bohatým koloritem vtahuje ihned do děje. To vše jako by umocňovalo celou tematiku obrazu a její symbolický potenciál.

V malířství Jindřicha Bílka se odrážejí především dvě jeho životní náklonosti : láska k výtvarné tvorbě, kterou zastupuje třeba pocta baroku Hřích podle M. B. Brauna, a okouzlení hudebním světem. Postava muzikanta je často ústředním bodem reflexe malíře, energická linie postavy je kombinována s odvážně pojatými barevnými plochami a z relativně všední scény najednou čiší celé zaujetí umělce-interpreta, který se bezprostředně a plně oddává radostem hudby: mluví o tom obrazy nazvané Jazz na ulici, Klavírní trio nebo Violoncellový koncert.

Malířská tvorba Jindřicha Bílka čerpá svou inspiraci v sociokulturním prostředí, ve kterém se umělec pohybuje, ať už je to město Klatovy a jeho půvabná zákoutí, nebo hudební škola se svými protagonisty. Osobitý, expresívně rozmáchlý malířský rukopis však současně dodává jednotlivým tématům vedle intimity sdělení i váhu obecně lidského poselství.

Jindřich Bílek, malíř zastoupený v četných sbírkách na území České republiky, Rakouska a Německa, který své dílo představil, mimo jiné, i ve francouzském Besançonu, jej nyní vystavuje v šumavské galerii Netopýr, ve svém domovském kraji. V letošním roce měli ostatně možnost obdivovat jeho obrazy i návštěvníci v Plzni a v německém Pasově.

PhDr. Lenka Froulíková
Fotografie: Jindřich Bílek