Hudba českých mistrů na varhanách v Žihobcích | 7. červenec 2012
Česká varhanní tvorba od baroka po současnost | Hana Bartošová

Novorománský kostel Proměnění Páně v Žihobcích s vysokou, štíhlou věží je výraznou dominantou, která je v typicky zvlněné krajině Šumavy vidět už z velké dálky. Kostel, vystavěný v letech 1872 až1876 na místě původního gotického kostelíka svatého Martina, byl v roce 2010 citlivě zrestaurován a varhany, jež postavil Johann Fischpera, známý sušický varhanář z konce 19. století, byly opraveny. Dne 7. července 2012 na nich zazní hudba českých mistrů od baroka po současnost v podání Hany Bartošové, přední české interpretky a aktivní propagátorky české varhanní hudby v zahraničí.

Hana Bartošová je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, své umělecké vzdělání však dále rozšiřovala na mistrovských kurzech pod vedením význačných varhaníků v zahraničí. Pravidelně hraje na koncertech a festivalech varhanní hudby ve většině evropských zemí, Rusku a USA, spolupracuje s řadou sólistů a hudebních těles a jako pedagog se věnuje mladým interpretům. Její repertoár sahá od baroka po současnou varhanní tvorbu, mnoho soudobých děl provedla dokonce ve světové premiéře. Hana Bartošová je také dramaturgyní mezinárodního Brněnského varhanního festivalu.

Koncert Hany Bartošové naváže na vernisáž výstavy grafika a medailéra Karla Zemana, která proběhne tentýž den v žihobecké galerii Netopýr. Oba umělce totiž spojují moravské kořeny, vztah k šumavské krajině a láska k českému kulturnímu dědictvi, které prostřednictvím svého umění - hudebního a výtvarného - mají dar předávat publiku doma i v zahraničí.

PhDr. Lenka Froulíková