THEATRUM MUNDI / 9. červenec 2016
Sochy a obrazy Toma Kůse

Na hudební cestě z Orientu do Evropy / 9. červenec 2016
Manue Marchal a Olivier Lombard

Fantazie, dynamika a interakce. Dílo Tomáše Kůse v žihobecké galerii Netopýr

Sochař, malíř, grafik, ale i nezávislý publicista a literát. Absolvent výtvarných studií, také však bohemistiky a historie. Umělec, který se věnuje grafice klasické (suchá jehla a mezzotinta) nebo experimentální (laserprint). Autor neabstraktních, většinou figurálních obrazů, naplněných invencí, malovaných akrylem a temperou. A sochař, jehož trojrozměrná díla jsou tvořena často ze sesbíraných zlomků materiálu. To platí především pro jeho železné plastiky, jejichž jednotlivé části jsou skládány, opracovávány a svařovány, aby tak ze starých, autentických předmětů vznikl nový objekt s vlastní, neméně reálnou existencí. Tomáš Kůs nezapře svou erudici, ani svou fantazii a hravost. V jeho dílech lze číst obdiv a úctu ke klasikům, ale i živelnou touhu objevovat moderní svět po svém, se špetkou satiry a grotesky v pohledu na vše, co se tváří jako vznešené a nezpochybnitelné. Okouzlení mnohotvárností světa pak vede výtvarníka i k chuti zapojit diváka do hry: dát mu možnost se sochy dotknout, uvést ji v pohyb, vlastním přičiněním ji doplnit. Elán tvůrce se prostřednictvím díla přenáší na diváka. Co více si přát?

Na hudební cestě z Orientu do Evropy. Koncert francouzské dvojice – Manue Marchal a Olivier Lombard

Cesty, daleké kraje, ničím neohraničené sny. A příběh dívenky, která putuje se svými blízkými do vytoužené Evropy a vstřebává hudební vlivy dvou kontinentů, aby se sama stala skladatelkou a interpretkou. V koncertu-představení dvou temperamentních francouzských hudebníků zazní kytara, klarinet, bubínky a zpěv, klezmer muzika a džez manouche, balkánské a španělské melodie i francouzské šansony. A hlavně vlastní kompozice a úpravy skladeb od obou mladých, klasicky školených lotrinských muzikantů.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 9. července 2016 v 16 hodin. Výstava potrvá do 30. října 2016.

Galerie Netopýr, 342 01 Žihobce 15

Koncert francouzských hudebníků se uskuteční jako součást vernisáže v sobotu 9. července 2016 v 17 hodin v žihobeckém kostele Proměnění Páně.

PhDr. Lenka Froulíková